وبسایت مدرسه شبکه یکی از وبسایت های گروه اینترنتی آفتاب است که از سال ۱۳۹۳ و به صورت پایگاه تخصصی آموزش شبکه های کامپیوتری از گروه آفتاب منشعب شد و تا امروز موفق شده است رنک مناسب و رتبه بالایی در موتورهای جستجو کسب نماید. این وبسایت از تمپلت و ساختار کلی وبسایت “آموزش کامپیوتر” از دیگر وبسایت های مجموعه آفتاب، استفاده میکند.